Je moet minimaal 18 jaar zijn om je te registeren op Swinging Heaven

Toegang door personen jonger dan 18 is strikt verboden.

Als je niet in aanmerking komt, klik hier om de website te verlaten.

Voorwaarden voor toegang tot Swinging Heaven

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke informatie over je rechten en plichten. Je kunt deze voorwaarden afdrukken door op het printerpictogram in je browser te klikken.

Om de diensten die wij aan je leveren op te zeggen volgens het wettelijke recht dat je hebt, zoals is uiteengezet in 4.5, hoef je ons slechts te laten weten dat je hebt besloten tot opzegging. De eenvoudigste manier om dat te doen is het opzeggingsproces op onze website te volgen. Je kunt ons ook e-mailen. Als je ons e-mailt of schrijft, vermeld dan je gebruikersnaam en volledige contactgegevens, zodat wij je kunnen identificeren. Als je ons een opzegging stuurt via e-mail of per post, gaat je opzegging in vanaf de datum dat je de e-mail of brief aan ons stuurt. Als je om andere redenen contact met ons wilt opnemen, bijvoorbeeld omdat je klachten hebt, kun je dat doen door ons te e-mailen.

Over ons

Swinging Heaven is een website die wordt beheerd door Symbios Solutions Limited met statutaire zetel op Symbios Solutions Ltd., 16-18 Barnes Wallis Road, Segensworth East, PO15 5TT, United Kingdom ("het Bedrijf"). Ons ondernemingsnummer is 4316056. Ons BTW-nummer is 758224319.

Algemeen

1. Inleiding

1.1 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je probeert om je te abonneren op Swinging Heaven (de website)

1.2 Door op "ik ga akkoord" te klikken bij de registratie, ga je ermee akkoord om wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan zoals deze van tijd tot tijd op onze website kunnen worden geplaatst.

1.3 Als je niet aan deze voorwaarden gebonden wilt zijn, verlaat de website dan onmiddellijk.

2. Aard van onze website

2.1 Swinging Heaven is een website voor swingen. Registratie als lid van deze website is volledig gratis. Op deze site vind je een fotoadvertentiesysteem, een forum, webcams, een live chatroom, advies voor swingers en informatie over alle zaken betreffende swingers in % the_country.

2.2 Wij kunnen niet garanderen dat elk lid minimaal 18 is. Om gebruik te maken van de geavanceerde functies van de site (waarvoor betaling vereist is), moet je je leeftijd verifiëren middels secundaire documentatie.

2.3 Je mag geen naaktfoto's plaatsen waarop personen worden afgebeeld die jonger dan 18 zijn. Leden vallen ook onder de wetten van hun land en dienen geen handelingen te verrichten die illegaal zijn volgens die wetten. Je mag geen personen op de webcams vertonen die jonger zijn of lijken dan 18. Wij verwijderen naar ons goeddunken alle foto's waarvan wij geloven dat deze onwettig zijn of goede redenen hebben om te geloven dat de persoon jonger dan 18 is.

Wij behouden ons het recht voor om foto's te verwijderen, je account te blokkeren en waar wij dat gepast achten je te aan te geven bij de politie of andere relevante instantie. Respecteer anderen en handel altijd binnen de kaders van de wet. Wij moedigen iedereen aan om elkaar met respect te behandelen. Gebruik de website niet om anderen te bedreigen, lastigvallen, stalken of misbruiken, met name via de diensten die wij aanbieden via onze website (de "Diensten"). Onthoud je van alle uitingen van onverdraagzaamheid, racisme en homofobie.

Je mag geen afbeeldingen, foto's of persoonlijke gegevens verspreiden die je hebt gevonden, gekopieerd of gedownload van onze website. Wij behouden ons het recht voor om geüploade foto's te verwijderen zonder uitleg.

Je mag onze Diensten niet gebruiken om lasterlijke, inbreukmakende, obscene of andere onwettige materialen of informatie te publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden.

Leden die naaktfoto's van zichzelf willen plaatsen moeten ouder dan 18 zijn.

3. Voorwaarden voor toegang tot de online dienst

3.1 Registratie op Swinging Heaven is gratis. Betaling is vereist wanneer je je account wilt upgraden voor onbeperkte toegang tot de hele website. Wanneer wij je gegevens accepteren, verlenen wij je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken. Deze licentie om onze Dienst te gebruiken en materialen van derden die onderdeel uitmaken van de Dienst ("Materialen") wordt verleend onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

3.2 Met betrekking tot de Dienst:

(a) Mag je:

(i) Materialen elektronisch weergeven op één enkele computer aan één persoon;

(i) Eén kopie van de Materialen downloaden en opslaan in een machinaal leesbare vorm; en

(iii) Eén kopie van de Materialen afdrukken.

(b) Je mag niet:

(i) Materialen downloaden, opslaan, reproduceren, verzenden, weergeven, kopiëren, verspreiden of gebruiken anders dan in overeenstemming met subclausule 3.3a hierboven;

(ii) De rechten op de Materialen in sublicentie geven, verhuren, leasen, overdragen of proberen toe te wijzen aan andere personen;

(iii) De Materialen beschikbaar maken op een netwerk;

(iv) De materialen gebruiken op enige wijze of de Materialen of kopieën daarvan overdragen of exporteren naar andere landen anders dan in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten; or

(v) Andere personen toestaan de Materialen te gebruiken anders dan in overeenstemming met de voorwaarden.

3.3 je accepteert dat jij verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord je account niet over te dragen of te verkopen aan derden. Als je denkt dat je account niet langer veilig is, dien je onmiddellijk je wachtwoord te wijzigen, wat in het onderdeel "Instellingen" kan worden gedaan.

3.4 De materialen worden uitsluitend gepresenteerd voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik en mogen niet worden doorverkocht.

3.5 Wij kunnen je gebruik van de Dienst op elk moment beëindigen of opschorten als je in overtreding bent van deze voorwaarden. De Dienst wordt gemodereerd door moderators. Moderators en beheerders kunnen bijdragen op elk onderdeel van de Dienst wijzigen, aanpassen of verwijderen.

4. Betaling

MERK OP DAT JE ONS UITDRUKKELIJK HEBT GEVRAAGD OM DE DIENSTEN AAN JE TE LEVEREN VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN JE OPZEGGINGSRECHT VAN 14 DAGEN.

4.1 Voor toegang tot de dienst vereisen wij betaling via credit-/debitcard, cheque of postwissel. Er is een eenmalige betaling voor je jaarabonnement, of je kunt maandelijks betalen.

Belangrijke informatie betreffende facturatie

4.2 JAARLIJKSE BETALING

In geval van een abonnement wordt het volledige abonnementsgeld in rekening gebracht op je kaart.

4.3 WEKELIJKSE, MAANDELIJKSE EN ANDERE BETALINGEN

Als je upgradet naar een wekelijks of maandelijks abonnement of als je upgrade een maandelijks abonnement bevat, wordt een betaling afgeschreven van je rekening volgens de betalingsvoorwaarden tot je de dienst opzegt. Onthoud dat als je de abonnementsdienst opzegt, je eerst de betaling moet annuleren, voordat je de dienst opzegt. Als dit niet wordt gedaan, blijven er bedragen van je rekening worden afgeschreven en heb je geen recht op terugbetaling.

Klik hier om te zien hoe je je abonnement kunt opzeggen.

Na opzegging wordt er niet automatisch een bedrag afgeschreven van je creditcard om je lidmaatschap te verlengen. Je account wordt simpelweg gedowngraded tot je een nieuwe betaling doet.

4.4 Swinging Heaven heeft recht om elke abonnementsaanvraag te weigeren. Als je abonnementsaanvraag wordt geaccepteerd, bevestigen we dit aan je op elektronische wijze ("Bevestiging") naar het e-mailadres dat je ons hebt verstrekt bij je registratie. Omdat de levering van de Dienst aan jou begint op het moment van bevestiging door ons aan jou, heb je niet het recht on onze overeenkomst op te zeggen volgens de Britse regelgeving inzake consumentenbescherming (Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000).

4.5 RECHT OP OPZEGGING

Volgens de Britse regelgeving inzake consumentencontracten (Information, Cancellation and Additional Charges Regulations 2013 (SI 2013/3134)) heb je het recht om de diensten op te zeggen, omdat je uitdrukkelijk hebt verzocht de diensten aan je te leveren voor het einde van de periode van 14 dagen (de "annuleringstermijn"). Als je wilt opzeggen, gebruik dan ons opzeggingsformulier en stuur dit naar ons. Wij accepteren geen andere vormen van opzegging.

4.6 Je verbindt je ertoe dat alle gegevens die je aan ons verstrekt voor een abonnement op de Dienst juist zijn, dat de credit- of debitcard die je gebruik van jou is en dat er voldoende saldo of kredietfaciliteit is om de kosten van een abonnement te dekken. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens van je credit- of debitcard te controleren voordat wij een Dienst aan je leveren.

5. Garanties en retouren

5.1 Wij garanderen het volgende:

(a) Wij hebben het recht om de Materialen aan je in licentie te geven; en

(b) Wij zullen de Dienst met redelijke vakkundigheid en zorg leveren.

5.2 Als je klachten hebt, dien je ze aan ons te richten via e-mail. Wij zullen redelijke inspanningen betrachten om binnen 48 uur te antwoorden.

5.3 Je garandeert dat je je altijd aan het Beleid voor acceptabel gebruik en de Chatroomregels zult houden. Deze zijn te vinden op de website bij bezoek van de dienst.

6. Wijzigingen in de online dienst

Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van de Dienst te wijzigen, corrigeren, veranderen, op te schorten of beëindigen, waaronder je toegang daartoe. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt aangegeven, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle nieuwe functies. Let op: alhoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de inhoud van onze website en/of de Dienst juist is, onze website en/of de Dienst typografische fouten of andere onjuistheden kunnen bevatten.

7. Door jou verstrekte gegevens

7.1 Het volgende is van toepassing op alle gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een registratie- of abonneringsproces:

Je geeft ons toestemming om alle persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken die betrekking hebben op jou of jou identificeren, waaronder, maar niet beperkt tot je naam en adres, voor zover redelijkerwijs nodig om de diensten te leveren die wij beschikbaar stellen via onze website.

Je dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt juist en volledig zijn en dat alle registratiegegevens je juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens bevatten. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens kun je ons privacybeleid lezen.

7.2 Je gegevens worden NOOIT aan derden verkocht, tenzij het bedrijf wordt verkocht. Wij gebruiken gegevens die je aan ons verstrekt nooit voor iets anders dan administratieve doeleinden, om je te helpen het meeste uit onze dienst te halen. Toegang tot je foto's en de forumonderdelen van de website kan door jou worden bepaald. Dit waarborgt anonimiteit. Wij adviseren je je instellingen te configureren, om ervoor te zorgen dat niemand je op je e-mailadres spamt.

7.3 Wij gebruiken cookies. Zie ons privacybeleid. In het kort worden cookies gebruikt voor anonieme statistieken over het webverkeer naar onze website.

8. Veiligheid

Jij bent in alle opzichten geheel verantwoordelijk voor alle gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van je gebruikersnaam, e-mailverificatie en wachtwoord die aan je kunnen worden verstrekt voor toegang tot de Dienst. Je mag deze niet delen met of overdragen aan derden. Je dient ons onmiddellijk te informeren over onbevoegd gebruik daarvan of andere beveiligingsinbreuken betreffende onze website die onder je aandacht komen.

9. Toepasselijkheid van online materialen

9.1 Onze website wordt door ons gecontroleerd en beheerd vanuit onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer op de Dienst gepubliceerde Materialen door derden worden aangeleverd, begrijp je dat wij hun content op geen enkele wijze controleren of onderschrijven. Alle door derden aangeboden Materialen worden in goed vertrouwen gepubliceerd, maar wij accepteren geen verantwoordelijkheid (voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet) voor de juistheid of andere aspecten van dergelijke Materialen (on- dan wel offline) en het gebruik daarvan. Je accepteert de algehele verantwoordelijkheid en het risico voor je gebruik van de Materialen en de Dienst.

9.2 Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat het beschikbaar stellen van de Materialen en de Dienst in bepaalde rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk toegestaan is volgens enige van toepassing zijnde niet-Britse wet- of regelgeving. Als het beschikbaar stellen van de Dienst, de Materialen of enig onderdeel daarvan in jouw rechtsgebied of aan jou (wegens nationaliteit, inwonerschap of anderszins) is verboden, woren de Dienst of de relevante Materialen niet aan jou aangeboden als abonnement en dien je het gebruik van onze Dienst onmiddellijk te staken. Je gaat ermee akkoord dat als je buiten het Verenigd Koninkrijk verblijft, je jezelf ervan dient te overtuigen dat je volgens de wet een abonnement op de Dienst mag hebben. Wij accepteren geen aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet, voor kosten, verliezen of schade voortvloeiende uit of gerelateerd aan de toegang of gepoogde toegang tot de Dienst door personen in rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk of gevolmachtigden of trustbeheerders voor burgers, inwoners of onderdanen van andere landen.

10. Auteursrecht en toezicht

10.1 De inhoud van de Dienst wordt beschermt door internationale auteursrechtwetten en andere wetten inzake intellectuele eigendomsrechten. De eigenaar van deze rechten is het Bedrijf, onze partners of andere derden-licentiegevers. Alle product- en bedrijfsnamen en -logo's vervat in onze website of de Dienst zijn de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren, waaronder wij.

10.2 Als je een bijdrage of bericht op de websites van het Bedrijf plaatst, ga je door indiening van je bijdrage ermee akkoord het Bedrijf een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief recht en licentie (inclusief het recht op sublicentie) te verlenen om je bijdrage wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren en alle auteursrechten met betrekking daartoe uit te oefenen.

10.3 Naast subclausule 10.1, door een bijdrage te leveren aan de website van het Bedrijf:

(a) Garandeer je dat je bijdrage je eigen originele werk is, niet lasterlijk is en geen inbreuk maakt op enige wet;

(b) Je vrijwaart het Bedrijf en onze partners van alle juridische kosten, schade en andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van inbreuk op de bovenstaande garantie door jou.

11. Gelinkte websites

Wij doen geen uitspraken over andere websites die je mogelijk bezoekt via de Dienst. Als je een andere website bezoekt, accepteer je dat deze onafhankelijk is van ons en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die website. Daarnaast betekent een link naar een andere website niet dat wij de inhoud of het gebruik van die website onderschrijven of verantwoordelijkheid daarvoor aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door of verondersteld te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via enige andere website of bron. Opmerkingen betreffende externe links dienen aan de beheerder of webmaster van de betreffende website te worden gericht.

12. Beschikbaarheid van de online dienst

Wij zullen de Dienst beschikbaar proberen te stellen, maar kunnen niet garanderen dat de Dienst continue of zonder onderbrekingen zal functioneren of foutvrij zal zijn en accepteren geen aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid daarvan. Je dient niet te proberen de juiste werking van de Dienst te verstoren en meer bepaald de beveiliging te omzeilen, toegang te verschaffen middels hacken of anderszins de werking te verstoren van computersystemen, servers, websites, routers of andere met het internet verbonden apparaten.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Wij sluiten uit: alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of onderschrijvingen met betrekking tot de Materialen, de Dienst, onze website of via onze website aangeboden informatie of dienst.

13.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of -verlies of voor enig verlies van gegevens, winst, omzet of zaken (direct dan wel indirect), ongeacht hoe deze is veroorzaakt, zelfs indien deze is te voorzien. Onder omstandigheden waarin je verlies of schade lijdt, voortvloeiende uit of in verband met het bekijken, gebruik of prestaties van de Dienst of de Materialen, zijn wij niet aansprakelijkheid voor verlies of schade door onnauwkeurigheden, fouten, weglatingen of andere oorzaken door ons, onze medewerkers, agenten of andere personen of entiteiten.

13.3 Onverminderd het bovenstaande zijn wij niet aansprakelijk met betrekking tot de activiteiten of evenementen georganiseerd door gebruikers van onze Diensten die op onze website worden geadverteerd. Ons gebruik van moderators, beheerders en chatroombeheerders en ander beheer van de websites impliceert geen kennis door het Bedrijf of partners van de inhoud van de website.

13.4 Wij garanderen niet dat de functies van de website of de Diensten ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de Swinging Heaven website of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of fouten.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk als het systeem dat je gebruikt verouderde software heeft of software die niet kan worden bijgewerkt, waardoor je toegang tot bepaalde onderdelen van de site wordt belemmerd.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor door gebruikers geüploade content die mogelijk in strijd is met bestaande auteursrechtenbescherming.

13.7 De beperkingen en uitsluitingen in deze clausule zijn niet van invloed op je wettelijke rechten.

14. Algemeen

14.1 Wij kunnen je rechten en verplichtingen volgens deze voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen, verlengen of uitbesteden.

14.2 Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en de nieuwe versie op onze website plaatsen, waarna de nieuwe versie van toepassing is op alle gebruik van de Diensten. Je dient deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

14.3 Deze voorwaarden vormen samen met het privacybeleid, het abonnementsaanvraagformulier en eventuele betaalinstructies de gehele overeenkomst tussen jou en ons. Je erkent dat je deze overeenkomst niet bent aangegaan op basis van enige door ons of andere personen gedane verklaring, garantie of uitspraak en dat je onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doet van alle rechten op schadeclaims en/of het ontbinden van deze voorwaarden wegens verkeerde voorstellingen (behalve een frauduleuze verkeerde voorstelling) die niet vervat zijn in de voorwaarden, het beleid voor acceptabel gebruik, de chatroomregels, het privacybeleid, het aanvraagformulier en de betaalinstructies.

14.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of als zodanig wordt verklaard, staat deze los van de andere voorwaarden en zal als daaruit verwijderd worden beschouwd.

14.5 Deze voorwaarden en je gebruik van onze website vallen onder de Engelse wet en je accepteert de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

14.6 Behalve met betrekking tot betalingsverplichtingen zijn jij en Swinging Heaven niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen aan de ander wegens oorzaken buiten jouw of onze redelijke controle.

14.7 Het niet of met vertraging afdwingen van een verplichting of uitoefenen van een recht volgens deze voorwaarden door een van de partijen houdt geen afstand in van dat recht of rechtsmiddel.

14.8 Deze voorwaarden verlenen geen rechten aan andere personen of partijen (behalve jou en/of ons) krachtens de Britse contractwetgeving inzake rechten van derden (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).

15. Vervanging

Deze voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die daarvoor van toepassing waren op de levering van de Dienst.